torsdag 20. april 2017

Valgkamp og landsmøter

Vi er igang. Ikke jeg da, men politiske partier og deres politikere, og media.

Karakteristikker av andres politikere og politisk innhold preger nyheter. Noen sleivspark her og der.

Jeg har et ønske for denne valgkampen. Kan partiene konsentrere seg om egen politikk og promotere den istiden som kommer, og la regjeringskabalen ligge til valget er over og vi velgere har sagt noe om hvordan vi ønsker å ha det?

Min bønn gjelder vel media også i denne perioden. Kan dere referere nyheter i stedet for å lage nyheter og fremlegge egne meninger i debatten.

På forhånd takk! 🙋

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar